Taşıt Tanıtım Pulu Başvurusu
2022-2023 Dönemi

Taşıt Tanıtım Pulu Türü
Almak istediğiniz taşıt tanıtım pulu türünü seçiniz.
YA DA
  • Taşıt Tanıtım Pulu ödeme dekontuna, araç plakası mutlaka yazılacaktır. Plaka yazılmayan dekontlar geçerli kabul edilmeyecektir.

  • Alınan taşıt tanıtım pulunun (Sticker),aracın ön cam sol üst köşesine yapıştırılması gerekmektedir. Yapıştırılmayan taşıt tanıtım pulu geçersizdir. Aksi durumda, koruma ve güvenlik görevlileri taşıt tanıtım puluna el koyma yetkisine sahiptir.
  • Araç tanıtım pulu (Sticker) talebinde bulunacakların, araç ruhsatı kendisi veya birinci derece yakını üzerine kayıtlı olması gerekmektedir. (Anne, baba, eş, kardeş, çocuk) Aksi durumda bankaya sticker tutarını yatırmayınız.
  • Kayıtlı araca alınan taşıt tanıtım pulunun (Sticker) başka bir araçta kullanıldığının tespit edilmesi halinde, koruma ve güvenlik görevlileri taşıt tanıtım puluna el koyma yetkisine sahiptir. Bu durumda oluşturulacak tutanak üniversite yönetimine sunulur.
  • Taşıt tanıtım pulu (Sticker) alınacak araç, şirket adına kayıtlı ise, aracın, başvuru yapacak kişiye tahsis edildiğine dair belge beyan edilmelidir. Tahsis belgesi imzaya yetkili kişi tarafından imzalanmalı ve şirket imza sirküleri de başvuruda beyan edilmelidir. Bu uygulama Şirket Taşıt Tanıtım Pulu başvurusunda geçerlidir.
  • *** Şehitlerin 1. derece yakınları ile gaziler ve 1. derece yakınlarına taşıt tanıtım pulu ücretsiz verilecektir.
  • *** Engel oranı % 40 ve üzeri olan mensuplarımıza ve öğrencilerimize (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen ve engellilik oranı gösterilen geçerli kimlik kartı olması koşuluyla) taşıt tanıtım pulu ücretsiz verilecektir.
  • *** Engel oranı % 40 ve üzeri olan havuz kullanıcılarına (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen ve engellilik oranı gösterilen geçerli kimlik kartı olması koşuluyla) taşıt tanıtım pulu % 50 indirimli verilecektir.
  • Olası hatalar ile karşılaşmamak için Google Chrome kullanınız.