Taşıt Tanıtım Pulu Başvurusu

  • Alınan taşıt tanıtım pulunun (Sticker),aracın ön cam sol üst köşesine yapıştırılması gerekmektedir. Yapıştırılmayan taşıt tanıtım pulu geçersizdir. Aksi durumda, koruma ve güvenlik görevlileri taşıt tanıtım puluna el koyma yetkisine sahiptir.
  • Araç tanıtım pulu (Sticker) talebinde bulunacakların, araç ruhsatı kendisi veya birinci derece yakını üzerine kayıtlı olması gerekmektedir. (Anne, baba, eş, kardeş, çocuk) Aksi durumda bankaya sticker tutarını yatırmayınız.
  • Kayıtlı araca alınan taşıt tanıtım pulunun (Sticker) başka bir araçta kullanıldığının tespit edilmesi halinde, koruma ve güvenlik görevlileri taşıt tanıtım puluna el koyma yetkisine sahiptir. Bu durumda oluşturulacak tutanak üniversite yönetimine sunulur.
  • Taşıt tanıtım pulu (Sticker) alınacak araç, şirket adına kayıtlı ise, aracın, başvuru yapacak kişiye tahsis edildiğine dair belge beyan edilmelidir. Tahsis belgesi imzaya yetkili kişi tarafından imzalanmalı ve şirket imza sirküleri de başvuruda beyan edilmelidir. Bu uygulama lisansüstü eğitim gören öğrencilerimiz için de geçerlidir.
  • Olası hatalar ile karşılaşmamak için Google Chrome kullanınız.